חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ב – ארבע כנפות

נאמר בתורה (דברים כב, יב): "גְּדִלִים תַּעֲשֶׂה לָּךְ עַל אַרְבַּע כַּנְפוֹת כְּסוּתְךָ אֲשֶׁר תְּכַסֶּה בָּהּ". מכאן למדנו שדווקא בגד שיש לו ארבע כנפות, כלומר זוויות, חייב בציצית, אולם בגד עגול שאין בו כנפות כלל, או בגד משולש, שיש בו שלוש כנפות בלבד, פטור מן הציצית (מנחות מג, ב).

בגד שיש לו חמש כנפות, חייב בציצית, הואיל ובתוך חמש הכנפות כלולות גם ארבע כנפות, והכנף הנוספת אינה גורעת. ויש להטיל את ארבע הציציות בכנפות הרחוקות יותר זו מזו (שו"ע או"ח י, א).

על פי זה ברור שהבגדים שאנו רגילים ללבוש כיום, כגון חולצה, מכנסיים, חליפה ומעיל, אינם בגדים שחייבים במצוות ציצית, הואיל ואין להם ארבע כנפות. כדי לזכות במצוות הציצית, אנו קונים בגד מיוחד, שתכונתו העיקרית היא שהוא מרובע בעל ארבע כנפות, ומטילים בו ציציות ומקיימים את המצווה. בגד זה מכונה 'טלית קטן', להבדיל מהטלית שבה רגילים להתעטף בתפילת שחרית שנקראת 'טלית גדול'.

מצוות הציצית מוטלת רק על מי שלובש בגד שיש בו ארבע כנפות, אבל מי שאינו לובש בגד כזה, אינו עובר בכך שום עבירה. אולם מסופר בתלמוד (מנחות מא, א) על רב קטינא, שהיה מתעטף בבגדים שאינם מחויבים בציצית, כך שלא הזדמן לו לקיים את מצוות הציצית. נגלה אליו מלאך ושאלו: אתה הולך עם בגדים שאין להם ארבע כנפות, ומה יהיה על מצוות ציצית? החזיר לו רב קטינא שאלה: וכי עונשים אדם שלא מקיים מצווה שאינו מחויב בה? ענה לו המלאך, בזמן קשה של פורענות, גם אנשים שבזמן רגיל לא היו צריכים להיענש, פוקדת אותם רעה. ומי שמשתדל לקיים מצוות שאינו חייב בהן, זכות המצווה יכולה להציל אותו. ובמיוחד זכות הציצית, שמבטאת את הזהות הישראלית, שהיא מצילה יותר (שערי תשובה ג, כב).

תפריט