חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ו – חנויות מזון ושאר מוצרים בחול המועד

בעל חנות מזון צריך לפתוח את חנותו בחול המועד כדי לספק לקוניו את צורכי החג, וכיוון שברור שהמסחר נעשה לצורך המועד, אין צורך להצניע את פתיחת החנות. ומותר לרשום את המכירות בקופה ולתת עליהם קבלות, כנדרש בחוק (שו"ע תקלט, י).

ולכאורה אסור לבעל החנות למכור לגוי, שכן כל ההיתר הוא למכור לצורך המועד, וכיוון שאין לגוי מצווה לשמוח במועד, אסור למכור לו. אולם למעשה, כיוון שפתח את החנות בהיתר עבור צורכי החג של יהודים, ימכור גם לגוי מפני דרכי שלום (מ"ב תקלט, לג; ועיין בהרחבות). וכן לגבי יהודי שאינו שומר הלכה, לכאורה אסור למכור לו שמא הוא קונה לצורך ימים שלאחר המועד, אבל למעשה, אין צורך לברר לשם מה הוא קונה, וממילא מותר למכור לכל יהודי.

וכל זה לגבי חנויות מזון, אבל את שאר החנויות נוהגים שלא לפתוח במועד. ואף שמותר לקנות לצורך המועד בגדים, נעליים, כלים וכלי חשמל (מו"ק יג, א-ב), ההיתר הוא רק כאשר יש בזה צורך ממשי למועד, כגון אשה שהבגד החגיגי שלה נקרע או התלכלך, והיא צריכה לקנות בגד כדי ללובשו במועד. אבל כשאין צורך ממשי למועד, אלא רק תוספת הנאה, כגון שכבר יש לה בגד חגיגי, והיא מעוניינת בעוד בגד חגיגי שימצא חן בעיניה יותר, אסור לקנות אותו במועד. וגם כאשר יש בדבר צורך ממשי למועד, אם היתה יכולה לקנותו לפני המועד והתרשלה ולא קנתה, אסור לקנותו במועד, כדין מי שכיוון מלאכתו למועד.

למעשה, מנהג ישראל להזדרז לקנות את כל מה שצריך למועד לפני החג, ואם יפתחו חנויות אלו במועד, רוב הקונים יהיו כאלה שיקנו שלא לצורך המועד, או כאלה שהתרשלו ולא קנו לפני המועד, וממילא אסור לפתוח את החנות עבורם.

ומי שנצרך לקנות בדחיפות בגד או נעליים במועד, אם לא התרשל מכך לפני החג, מותר לו להתקשר לבעל חנות, ולבקש לקנות את המוצר הנצרך. ואם בעל החנות יודע שבכל יום יש יהודים שנצרכים לקנות בהיתר מוצרים לצורך המועד, מותר לו לפתוח את חנותו למשך מספר שעות מצומצם ביום. אלא שצריך להקפיד שהמכירה תיעשה בצנעה. אם החנות נמצאת בסמטה מוצנעת, אפשר לפותחה כדרכה. ואם היא ברחוב רגיל, יש לשנות בדרך פתיחתה, שאם רגילים לפתוח בה שתי דלתות, יפתחו אחת. ואם יש לה דלת אחת ותריס, יורידו את מחצית התריס, כדי שיהיה ניכר שאינה פתוחה כדרכה. וצריך גם לכתוב על הדלת: "החנות פתוחה לצורכי המועד בין שעה זו לזו" (שו"ע תקלט, יא). ועיין לעיל (יא, טז), שגם דבר שמותר לקנות במועד, אסור לקנות בחנות שפתוחה באיסור.

תפריט