Search
Close this search box.

פניני הלכה

א – מצוות היובל

מצוות היובל שיספרו ישראל שבע שנים שבע פעמים ויעשו את שנת החמישים – שנת יובל, וישחררו את העבדים העבריים לביתם, וקוני השדות ישיבו אותן לבעליהן. שנאמר (ויקרא כה, ח-י): "וְסָפַרְתָּ לְךָ שֶׁבַע שַׁבְּתֹת שָׁנִים, שֶׁבַע שָׁנִים שֶׁבַע פְּעָמִים, וְהָיוּ לְךָ יְמֵי שֶׁבַע שַׁבְּתֹת הַשָּׁנִים תֵּשַׁע וְאַרְבָּעִים שָׁנָה. וְהַעֲבַרְתָּ שׁוֹפַר תְּרוּעָה בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִעִי בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ בְּיוֹם הַכִּפֻּרִים תַּעֲבִירוּ שׁוֹפָר בְּכָל אַרְצְכֶם. וְקִדַּשְׁתֶּם אֵת שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים שָׁנָה וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל יֹשְׁבֶיהָ, יוֹבֵל הִוא תִּהְיֶה לָכֶם, וְשַׁבְתֶּם אִישׁ אֶל אֲחֻזָּתוֹ וְאִישׁ אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ תָּשֻׁבוּ".

ואף דין שנת היובל כדין השנה השביעית, שצריך לשבות בה מכל מלאכת השדה ולשמוט את הפירות ולנהוג בהם קדושה, שנאמר (שם יא-יב): "לֹא תִזְרָעוּ וְלֹא תִקְצְרוּ אֶת סְפִיחֶיהָ וְלֹא תִבְצְרוּ אֶת נְזִרֶיהָ. כִּי יוֹבֵל הִוא קֹדֶשׁ תִּהְיֶה לָכֶם, מִן הַשָּׂדֶה תֹּאכְלוּ אֶת תְּבוּאָתָהּ". אמנם שמיטת החובות מתקיימת בשמיטה בלבד.

לדעת חכמים בשנה שלאחר היובל, היא שנת החמישים ואחת, מתחילים לספור מחדש שבע שמיטות. נמצא המחזור השלם של שמיטות ויובל אורך חמישים שנה. ולדעת רבי יהודה, שנת החמישים עולה לכאן ולכאן, כלומר שנת היובל היא גם השנה הראשונה למחזור השמיטה הבא, נמצא המחזור השלם ארבעים ותשע שנים ולא חמישים (ר"ה ט, א).

מצוות היובל תלויה בספירת השנים שהיתה מתקיימת בבית הדין הגדול עבור כל ישראל. שתי מצוות עשה ישנן בזה: האחת, לספור שבע שנים שבע פעמים, כדוגמת ספירת העומר. אלא שבספירת העומר כל אחד מישראל צריך לספור, שנאמר (ויקרא כג, טו): "וּסְפַרְתֶּם לָכֶם", ואילו את השנים בית הדין צריך לספור עבור כל ישראל, שנאמר (שם כה, ח): "וְסָפַרְתָּ לְךָ" לשון יחיד. המצווה השנייה לקדש את שנת החמישים לעשותה יובל, שנאמר (שם י): "וְקִדַּשְׁתֶּם אֵת שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים שָׁנָה"[1]


[1]. לדעת רמב"ם י, ז, הלכה כחכמים, ולר"י בתוס' ר"ה ט, א, 'ולאפוקי', הלכה כרבי יהודה, כמבואר לעיל ה, ז, 6.מצוות ספירת השנים וקידוש שנת החמישים נעשות בדיבור על ידי בית הדין (רש"י ר"ה ח, ב, ומאירי שם; רמב"ם י, א). קידוש שנת החמישים הוא בראש השנה (רש"י שם). צריך לברך על הספירה כמו בספירת העומר (תוס' כתובות עב, א, 'וספרה'), ומברכים גם על קידוש שנת החמישים (חינוך שלב). סדר הספירה כמו בספירת העומר, שסופרים שנים וסופרים שמיטות (ראב"ד ור"ש משאנץ בהר פרשה ב). הרי שבראש השנה של השנה השמינית, למשל, עומדים בבית הדין הגדול ואומרים: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על ספירת השמיטה והיובל. היום שמונה שנים, שהן שבוע אחד ושנה אחת ליובל", וכן בכל השנים כמו בספירת העומר (ערוה"ש ל, ה-ז). עי' שבת הארץ י, א.

תפריט