חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ז – וסת הגוף

אשה שהרגישה מעט לפני הופעת המחזור הרגשה גופנית מיוחדת, כגון כאבים בבטן, בגב או בראש, או הרגשת כבדוּת מיוחדת באחד מאיבריה, צריכה לחשוש לווסת הגוף. כלומר, ייתכן שתחושות אלו הן הסימנים המובהקים שהווסת עומד להגיע, ואזי בחודש הבא, כשתרגיש בכך, תפרוש עד סוף אותה עונה. בנוסף, כיוון שעדיין לא קבעה את 'וסת הגוף', עליה לחשוש גם לשלוש העונות המבוארות בהלכה ה' (שו"ע קפט, יט; כו). הרגישה שוב את ההרגשה הגופנית המיוחדת ולא הגיע וסתה, אינה צריכה לחשוש לה יותר.

אם במשך שלושה וסתות רצופים, התחיל הווסת לאחר שהרגישה את אותה ההרגשה, קבעה לה וסת הגוף, ואינה צריכה יותר לחשוש לשאר העונות שהיתה חוששת להן בעבר (כנסת יחזקאל לו; דרכי טהרה ז, עב-עד). אם לאחר שקבעה את וסת הגוף, הרגישה את הרגשתה המיוחדת והמחזור לא הגיע בעונה שבה הוא אמור להתחיל, בחודש הבא עליה לפרוש גם בעונת 'וסת הגוף', וגם בעונת החודש וההפלגה מהווסת הקודם. ואם יעברו שלוש פעמים רצופות שתרגיש את הרגשתה המיוחדת והווסת לא יגיע כפי עונתו, וסת הגוף שלה נעקר (שו"ע קפט, יט-כו).

יש נשים שווסת הגוף שלהן מבשר שהמחזור יתחיל לא בעונה הנוכחית אלא בעונה שאחריה, ואזי עליהן לפרוש בעונה שבה הווסת אמור להופיע. לעיתים וסת הגוף מבשר שהמחזור יופיע בעוד יומיים או שלושה, ואזי אם עונת הופעתו מובהקת, בעונת יום או בעונת לילה, יש לפרוש באותה עונה בלבד. ואם עונת הופעתו אינה מובהקת, אלא באחת משתי עונות, צריך לפרוש בשתי העונות שבהן הוא עלול להופיע. אבל אם וסת הגוף אינו מצביע על אחת משתי עונות שבהן יופיע, אלא יש סיכוי שיופיע באחת משלוש עונות, אין זה וסת הגוף, ואין לחוש לו.

גם הופעת כתמים שעות ספורות לפני תחילת הווסת יכולה להיחשב כווסת הגוף. כלומר, למרות שהכתמים עצמם אינם מטמאים, כי היו על בגד צבעוני וכדומה (לעיל ב, ז-ט), כיוון שיש בהם סימן לכך שהווסת עומד להגיע באותה עונה, כאשר יופיעו שוב בחודש הבא, על בני הזוג לפרוש עד לסוף אותה העונה. בדרך כלל כתמים אלו מופיעים עם תחושות מסוימות, ואזי הם נחשבים כווסת הגוף רק כאשר הם מופיעים עם אותן התחושות. אין צורך שתחושות אלו יהיו מוגדרות, אלא העיקר שהאשה תדע שהכתם בצירוף תחושות אלו הוא סימן שהווסת עומד להופיע.[9]


[9]. סימני וסת הגוף יכולים להופיע גם יום או כמה ימים לפני הופעת הווסת (דרכי תשובה קפט, עח; אג"מ יו"ד ג, נא). כאשר לפי וסת הגוף האשה יודעת שהווסת יופיע עוד יומיים או שלושה באחת משתי עונות, כתבתי לחשוש לשתי העונות, וכשיטת האור זרוע. ואף שבדרך כלל אין פוסקים כמותו (לעיל הלכה ד, 6), כאן שבפועל ישנו חשש סביר שתראה באחת משתי העונות, נראה שיש לחשוש לשיטתו. ואולי מלכתחילה לכך התכוון, שכאשר יש סיכוי סביר שתראה באחת משתי עונות, צריכה לחשוש לשתיהן. ונראה שזהו טעמם של האחרונים שחששו לשיטתו, שסברו שאכן יש חשש שהאשה תראה גם עונה קודם.

עוד נראה, שאם לא ניתן על פי הכתמים הקדם-וסתיים לקבוע שתי עונות שבהן הווסת יופיע, כי הספק נפרשׂ על שלוש עונות ויותר, למרות שאין לכתמים הללו דין 'וסת הגוף' ואין קובעים על פיהם עונות פרישה, כיוון שהם מבשרים על התקרבות מועד הווסת, נכון שמעת שיופיעו, לפני שירצו לקיים חיבור, תבדוק האשה את עצמה בבדיקה חיצונית בנייר קינוח שבשירותים, כדי לוודא שהווסת לא התחיל.

תפריט