חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

יא – דין הנוטלת גלולות הורמונליות

אשה שנוטלת גלולות הורמונליות שדוחות את הופעת הווסת, כל זמן שהיא נוטלת את הגלולות ולפי ההערכה הרפואית היא לא אמורה לקבל מחזור, אינה צריכה לחשוש לעונות הפרישה, בין אם אלו עונות פרישה מחמת וסת קבוע ובין אם מחמת וסת שאינו קבוע.

לאחר שתפסיק ליטול את הגלולות, תפרוש בעונה שבה היא אמורה לקבל את הווסת. וכיוון שישנן גלולות שונות, והשפעתן על הנשים שונה, צריכה כל אשה לבדוק כמה זמן אחר הפסקת נטילת הגלולות הללו היא מתחילה לראות דם, ועד שתדע זאת, תפרוש החל מ-48 שעות לאחר נטילת הגלולה האחרונה. לאחר מכן, אם במשך שלוש פעמים תמצא שהיא מתחילה לראות דם לאחר זמן רב יותר, כגון שלושה ימים מנטילת הגלולה האחרונה, תקבע על פי זה וסת, ותחשוש לעונה שבה היא עלולה לקבל את המחזור. ואם יש לה ספק, תחמיר גם עונה קודם.[14]


[14]. נדה לט, א, במשנה: "ר' מאיר אומר: אם היתה במחבֹא, והגיע שעת וסתה ולא בדקה – הרי זו טהורה, מפני שחרדה מסלקת את הדמים". ר' מאיר סובר שווסתות דאורייתא, ואע"פ כן מיקל במצב של חרדה, קל וחומר שיקלו בזה הסוברים שווסתות דרבנן. כלומר, אינה צריכה לפרוש בעונת וסתה וגם לא לבדוק את עצמה בסופה. כ"כ רשב"א, וכך משמע משו"ע קפד, ח. אולם לרמב"ן לכתחילה צריכה לפרוש ולבדוק בסוף העונה, וכ"כ הרמ"א. וכל זה בפחד שאינו מצמית באופן ודאי את המחזור, אולם כאשר מדובר בגלולות שנבדקו באופן מדעי, אפשר לסמוך עליהן שדוחות את הווסת (דרכי טהרה ז, קא; מנחת שלמה תנינא עה, א. ושלא כלבושי עז ח, ה, ומשמרת הטהרה ז, צט, שהקלו רק לאחר שהוכח אצל אשה זו שהגלולות דחו את וסתה שלוש פעמים).

כל זמן שהאשה אינה יודעת כמה זמן אחר נטילת הגלולה האחרונה יגיע הווסת, תפרוש החל מ-48 שעות מנטילתה. ובדרכי טהרה ז, קב, כתב שתמשיך בפרישתה עד סוף שבעה ימים, שזה הזמן שהווסת עשוי להתעכב לאחר נטילת הגלולות.

תפריט