חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

יד – בנייה ונטיעה בתשעת הימים

כיוון שממעטים בשמחה בתשעת הימים, אסור לבנות בימים אלו בניין של שמחה. כגון להרחיב דירה או מרפסת בלא שיהיה לכך צורך חיוני. וכן אסור בתשעת הימים לסייד ולצבוע את קירות הבית, מפני שהסיוד והצביעה נחשבים מותרות משמחים, שהרי אפשר לחיות בבית בלעדיהם (שו"ע תקנא, ב). וכן אסור לעשות בימים אלו שיפוצים שנועדו לנוי או למותרות, כמו התקנת תריסים, ארונות, וילונות או החלפתם, וכיוצא בזה דברים יקרים ומשמחים שאין בהם צורך הכרחי (עי' אג"מ או"ח ג, פב).

אבל מי שגר עם בני ביתו בדירה צפופה, מותר לו לבנות חדר נוסף בתשעת הימים. וכן מותר בשעת הצורך להתקין תריסים או וילון לשם צניעות. וכן מותר לעשות כל עבודת בנייה לצורך מניעת נזק. כגון אדם שכותלו עומד ליפול, אף שאינו צריך לאותו חדר ואין בזה סכנה, מותר לו להחריב את הכותל באופן מסודר ולבנותו שוב, שעל ידי כך הוא מונע מעצמו נזק.

וכן מותר לבנות ולסייד ולצבוע ולהתקין תריסים וכיוצא בזה לצורך מצווה, כגון בבית כנסת או בבית ספר (מ"ב תקנא, יב; כה"ח כה). וכן כל דבר שהוא לצורך רבים נחשב כצורך מצווה ומותר (ערוה"ש תקנא, ז).

מותר לקבלן ולפועלים יהודים לבנות בתשעת הימים בתי מגורים כדי למוכרם ליהודים, מפני שהבתים נועדו למגורים ולא למותרות. ואם הבנייה לצורך יישוב הארץ, אף יש בכך מצווה. כאשר אפשר, עדיף לדחות את הסיוד והצביעה לאחר תשעת הימים, וכאשר הדחייה תגרום הפסד, מותר לבצעם בתשעת הימים, כי אין מדובר בבית של יהודי מסוים שיש לו בכך שמחה.

אבל פועל יהודי שעוסק בצביעה או בסיוד בתים פרטיים של יהודים, צריך להפסיק לעבוד בתשעת הימים. ואם התחייב לגמור עבודת צביעה בבית של יהודי, וחשב שיספיק לגומרה לפני תשעת הימים ולא הספיק, יבקש ממנו שלא לעבוד בתשעת הימים, ואף יציע לו על כך פיצוי קטן. אך אם יראה שמבקש העבודה נצרך לסיומה מאוד, או שהוא חושש שאם לא יסיים בזמן ייגרם לו מזה הפסד גדול, כגון שיצטרך לשלם פיצויים או שאמינותו תיפגע, ימשיך לעבוד בתשעת הימים.

יהודי שמתכנן לבנות או להתקין בביתו דברי מותרות, צריך לסכם עם הקבלן, בין שהוא יהודי בין שאינו יהודי, שלא יעבוד בתשעת הימים. ואם טעה ולא עשה זאת, יבקש מהקבלן להפסיק לעבוד בתשעת הימים, ואם הקבלן עומד על זכותו להמשיך לעבוד, אין צורך להפר עמו את החוזה (עי' מ"ב תקנא, יב; כה"ח כד).

מותר לפועלים יהודים לבנות בימים אלו בניין של שמחה עבור נוכרים, או להתקין בביתם דברים משמחים, שכן האיסור הוא לבנות בניין של שמחה עבור יהודים.

אין להיכנס לדירה חדשה, קנויה או שכורה, בתשעת הימים. אבל אם עיכוב הכניסה יגרום להפסד גדול, מותר להיכנס.

אסור בתשעת הימים לנטוע נטיעה של שמחה, היינו נטיעות שנועדו לנוי, כגון עצי נוי, הדסים ופרחים (שו"ע תקנא, ב). אבל מותר לתחזק את גינות הנוי ולהשקותן, לגזום את הדשא ולהמשיך בטיפול השוטף.

נטיעה שנועדה לצורך ממשי מותרת, לפיכך מותר לנטוע עצי פרי בתשעת הימים. וכן מותר למי שמתפרנס מגידול שיחי נוי ופרחים, לשותלם במשתלה כדי למוכרם.

תפריט