חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

יט – שבת חזון

שבת חזון היא השבת הסמוכה לתשעה באב, שבה קוראים את הפטרת 'חזון ישעיהו' (ישעיהו א, א-כז), ובה תוכחות שנאמרו לפני החורבן.

גם הנוהגים להחמיר שלא לכבס בכל תשעת הימים (לעיל טז), נוהגים ללבוש בשבת חזון בגדי שבת מכובסים ומגוהצים. הכל רוחצים לקראת שבת חזון, המקילים רוחצים בחמים והמחמירים רוחצים בפושרים.[16]

כשחתן בר מצווה עולה לתורה בשבת חזון, עורכים לו קידוש כמקובל בכל השבתות, שאין להראות סימני אבלות בשבת. וכן בשבת חתן מקיימים את הסעודות והקידוש כמקובל. וכן כשנולד בן זכר, הנוהגים לערוך מסיבת 'שלום זכר', יקיימו אותה כרגיל. [דין תשעה באב שחל בשבת או ביום ראשון יבואר להלן ט, ד].


[16]. רבים נהגו באשכנז שלא להתרחץ בחמים לקראת שבת זו. רבים נהגו גם לא ללבוש בגדי שבת בשבת חזון (רמ"א תקנא, א, טז), אבל כמה מגדולי אשכנז חלקו על מנהג זה, משום שאין להראות סימני אבלות בשבת (עי' מ"ב תקנא, ו). וכן נוהגים למעשה.מנהג אשכנז לקרוא בשבת חזון (גם כשלא חלה בתשעה באב) פסוקים רבים בהפטרה ופסוק אחד בפרשת דברים, במנגינת איכה. ורבים מיוצאי צפון אפריקה נוהגים לקרוא את שלוש הפטרות הפורענות שבשלושת השבועות במנגינה דומה למנגינת איכה. ורוב יוצאי ספרד ועדות המזרח נמנעים מזה, כדי שלא לבטא אבלות בשבת.

תפריט