חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ה – טעם רוחני להימנעות מפגישה שבוע לפני החתונה

על פי כללי ההלכה והסייגים שקבעו חכמים בדיני כתמים, הדין היה צריך להיות, שרק אם הכלה תראה בפועל דם מחמת חימוד, תיטמא, אבל אם בפועל לא תראה דם מלבד דם הנידות הקבוע, אין צורך שתחשוש לדם נוסף של חימוד. אולם החמירו חכמים בדין זה יותר, וחששו שמא יָצא דם חימוד ולא ראתה אותו כי אבד, ולכן תיקנו שכל כלה תיטהר מחשש דם חימוד. כפי הנראה היה לחכמים גם טעם רוחני, שכל כלה תיטהר לקראת חתונתה מתקופת התהייה והחיפושים, שבה לא זכתה להשלים את עצמה בזוגיות, ורק יכלה לחמוד ולהשתוקק. ותקדש את עצמה בשבעה ימים נקיים ובטבילה לקראת התחברותה עם בעלה באהבה ובשמחה. ספירת ימים אלו היא כעין ספירת שבעת השבועות שספרו ישראל לקראת מתן תורה, שנחשב כ'יום החתונה' שבין הקב"ה לכנסת ישראל.

כהמשך לכך, בדורות האחרונים התפשט מנהג נאה בישראל, שהחתן והכלה אינם נפגשים בשבוע שלקראת הנישואין, ורבים משתדלים גם שלא לדבר בטלפון. נראה שהיסוד ההלכתי לכך הוא בדברי הראשונים הסוברים שככל שמתקרב מועד הנישואין ועדיין אי אפשר להתחתן, חשש דם החימוד עלול להתגבר, ואם ייפגשו יש לחשוש לכך יותר. הטעם הרוחני למנהג, שבשבוע מיוחד זה, מתוך הגעגוע וההשתוקקות לשמחת הנישואין, ייטהרו מהתקופה שבה היו חסרים ורק יכלו לחמוד ולהתגעגע, ויתקדשו לקראת נישואיהם בשמחה ובאהבה.[6]


[6]. מנהג זה מתאים להכנות הרוחניות הנדרשות לקראת החתונה. אמנם בעבר פחות נהגו במנהג זה, הואיל ופעמים רבות משפחות החתן והכלה גרו בישובים שונים, והגיעו לחתונה יום או יומיים לפני כן, והיה ראוי שהחתן והכלה ייפגשו לקראת חתונתם. אולם בדורות האחרונים, שבהם החתן והכלה מרבים להיפגש לאחר הסכמתם להתחתן, מנהג זה מבטא את משמעות תקנת חכמים לספור שבעה נקיים לקראת החתונה, ולכן הוא התקבל בהדרגה בקהילות רבות בישראל. ויש למנהג זה גם יסוד הלכתי בדעת תוס' ורא"ש שהובאה בהערה הקודמת, לפיה חשש החימוד גובר ככל שמתקרב מועד החתונה, ולכן לכתחילה עדיף שלא להיפגש כדי שלא להגביר את חשש החימוד. עוד תועלת, שהואיל ובימים שלפני החתונה ההשתוקקות גוברת, נכון שהחתן והכלה יגדרו את עצמם יותר כדי שלא יכשלו. אמנם כיוון שמנהג זה אינו חובה, בשעת הצורך אפשר להיפגש.

בעת שהחתן והכלה מגיעים לאולם החתונה, אין צורך שיתאמצו שלא לראות זה את זה, שהואיל והם עומדים להינשא עכשיו – אין חשש דם חימוד, שכן דם חימוד נובע מהשתוקקות שלא ניתן להגשים, וזה צד החיסרון והטומאה שבחימוד זה, ואילו כאן הם עומדים להינשא בקדושה ובטהרה, ולכן אין חשש מכך שיראו זה את זה.

תפריט