חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

טו – בעילת מצווה בשבת

מותר לקיים בעילת מצווה בשבת, ואין לאסור אותה מחמת שאסור לעשות דברים מצערים בשבת, כי שמחת מצוות החיבור גוברת על צער בקיעת הבתולים. וגם אין לאסור משום איסור 'חובל' בשבת, לפיו אסור לעשות חבּורה שמוציאה דם מהגוף, מפני שדם הבתולים נחשב ככנוס ושמור במקומו כדי לשמור את פִתחהּ, ובקיעת הבתולים אינה נחשבת כעשיית חבּורה שגורמת להוצאת דם מכלל הגוף. וגם אין זה נחשב כמלאכת תיקון של עשיית פתח, כי באמת מצב הבתולים נחשב מתוקן יותר, ובקיעת הבתולים נחשבת כקלקול הבתולים, שרק מפני המעלה הגדולה של החיבור בין בני הזוג ראוי לוותר עליהם (כתובות ה, ב – ז, א; שו"ע או"ח רפ, ב).

תפריט