חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ח – קביעת מעמד הגבעונים

בעקבות אכזריות הגבעונים, שלא הסכימו להתפייס בכופר ודרשו להמית שבעה מצאצאי שאול, קבע דוד שהאיסור להתחתן בגבעונים יישאר לדורות עולם. "אמר: שלשה סימנים יש באומה זו: הרחמנים, והביישנים, וגומלי חסדים… כל שיש בו שלשה סימנים הללו – ראוי להדבק באומה זו". וכיוון שלא היתה בהם רחמנות על צאצאי שאול, גזר שלא יתחתנו בהם לעולם (יבמות עט, א). כלומר, למרות שגיורם היה כשר, אסרו חכמים להתחתן עמם (משנה יבמות עח, ב; שו"ע אה"ע ד, א).

למרות זאת, נותרו הגבעונים קשורים לישראל, ויחד עמהם ירדו לגלות בבל, ויחד עמהם עלו מבבל בימי הקמת בית המקדש השני, ונקראו 'נתינים' (קידושין סט, א). בימי רבי יהודה הנשיא, יותר ממאה שנים לאחר חורבן בית המקדש השני, ביקשו לבטל את שעבודם של הנתינים כדי להתירם להתחתן בישראל. השיב רבי יהודה הנשיא שאמנם ישראל יכולים למחול על השעבוד לעבודת הציבור, אבל אינם יכולים להתיר את השעבוד לעבודת המזבח. וכך נשאר דינם, שהם יהודים, אך מותר להם להתחתן רק בינם לבין עצמם ולא עם ישראל (יבמות עט, ב). אמנם כיוון שהאיסור מדברי חכמים, בדיעבד אם עברו והתחתנו, הנישואים תקפים ואין דורשים מהם להתגרש (עי' רע"א כתובות כט, א). ונראה שבאופן זה גבעונים רבים הצטרפו לישראל עד שאף היה נביא מצאצאיהם. מנגד, היו גבעונים אחרים שלאחר חורבן בית המקדש השני חזרו ונטמעו בגויים.[7]


[7]. פסיקתא דרב כהנא יג: "אוריה, היו ישראל מזלזלין אחריו ואומרים: לא גבעוני הוא? וְגַם אִישׁ הָיָה מִתְנַבֵּא בְּשֵׁם ה', אוּרִיָּהוּ בֶּן שְׁמַעְיָהוּ מִקִּרְיַת הַיְּעָרִים (ירמיה כו, כ), וכתיב: וְעָרֵיהֶם גִּבְעוֹן וְהַכְּפִירָה וּבְאֵרוֹת וְקִרְיַת יְעָרִים (יהושע ט, יז), וצריך הכתוב ליחסו, וְאָעִידָה לִּי עֵדִים נֶאֱמָנִים אֵת אוּרִיָּה הַכֹּהֵן (ישעיה ח, ב)". וכן בילקו"ש פנחס רמז תשעא, ירמיהו רנז. וההסבר הוא שאוריה היה כהן, וביזו אותו על שהיה גבעוני, כי מצד אימו היה מצאצאיהם, שכן להלכה אם עברו והתחתנו הנישואין תקפים. כפי הנראה באופן זה במשך הדורות רבים מצאצאי הגבעונים בחרו בזהות היהודית, ונעשו חלק מישראל (ראו קידושין עב, ב, ומסורת הגיור טז, יא). מנגד, כיוון שהתגיירו במרמה, חלק מהם נותרו בזהות גבעונית, ולא התחתנו עמהם. ואף אם התערבו בישראל, השתדלו להימנע מלהתחתן עם אלה שניכרה בהם הזהות הגבעונית האכזרית, וכפי שכתב הרמב"ם (איסו"ב יט, יז): "וכן כל מי שיש בו עזות פנים או אכזריות ושונא את הבריות ואינו גומל להם חסד – חוששין לו ביותר שמא גבעוני הוא". כך אירע שבמשך הזמן והגלויות שאחר חורבן בית המקדש השני, נטמעו רבים מהגבעונים בגויים ואבד שמם, ואין עוד תקווה שיחזרו, שאמרו חכמים: "אף לעתיד לבא הקב"ה מרחקן" (במדב"ר ח, ד; ירושלמי סנהדרין ו, ז).

תפריט